torsdag 12. juni 2008

Rapport om "Nye nettfenomener"

Nye nettfenomener er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), på oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Rapport Nye nettfenomener. Staten og delekulturen (pdf)

Utrykt vedlegg 1 - foranalysen (pdf)
Utrykt vedlegg 2 - spørreundersøkelsen (pdf)
Utrykt vedlegg 3 - fokusgruppene (pdf)

søndag 1. juni 2008

Memoz i Firefox 3

Å kunne zoome i Memoz har vært noe som brukere har etterspurt. Enn så lenge har jeg henvist dem til Opera, som har hatt en fungerende zoomfunksjon en stund. Opera spiller imidlertid ikke like godt sammen med Memoz som det Firefox og Safari gjør. Nå er løsningen her i form av Firefox 3, som viser Memoz slik det er ment å være, samtidig som zooming er på plass.

Internet explorer er fremdeles en hodepine - snart omdøpt til Intetnet explorer. Selv nyere versjoner av IE nekter å vise kart i Memoz ( vet ikke om det skyldes at de ikke vil være venner med Google), og opplastingstiden blir mange ganger lengre enn hva tilfellet er i Firefox.

Med andre ord: Sjekk Firefox.no og last ned versjon 3 når den er klar. Firefox lar seg ofte installere selv om du ikke har fulle administrasjonrettigheter på maskinen din, så det er verd å gjøre et forsøk - og samtidig befri seg selv fra IE-åket.